Aktualności

Artykuł w “Politeji”

W czerwcu 2020 r. ukazał się artykuł (wspólnie z prof. Adrianną Łukaszewicz) na temat kryzysu dyplomatycznego w Zatoce Perskiej. Artykuł można przeczytać na stronie czasopisma.

Ekspertyza

W maju 2019 r. Komenda Miejska Policji w Sopocie wystąpiła z prośbą o napisanie ekspertyzy do  postępowania sądowego w związku z propagowaniem totalitarnego ustroju państwowego w pieśni uznawanej za hymn Państwa Islamskiego. 

Wykłady w Bukareszcie

Zbierając doświadczenia w zakresie aktywności dydaktycznej w maju 2019 r. odbyłem wyjazd na Narodowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji w Bukareszcie (The National University of Political and Administrative Studies), gdzie przeprowadziłem wykłady na temat stanu zagrożenia terroryzmem w Europie oraz strategii jego zwalczania.

Spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Chrobrego w Sopocie

21 marca 2019 r. na zaproszenie wice-dyrektor Agnieszki Krytkowskiej przeprowadziłem wykład dla uczniów klas maturalnych nt.: Islam. Między mitem a rzeczywistością. Poruszone kwestie obejmowały dwa najgorętsze tematy – kobiety w islamie oraz terroryzmu. Młodzież miała wiele pytań, które świadczą o tym, że tematyka była dla nich bardzo ciekawa. Kolejne spotkanie w II LO w Sopocie zaplanowaliśmy na wrzesień 2019 r. Było to kolejne z serii spotkań w ramach współpracy II LO z Wydziałem Nauk Społecznych UG, które służy promowaniu wiedzy i nauki, jak również samej uczelni wśród młodzieży trójmiejskich szkół licealnych. Fotorelacja ze spotkania na stronie Facebooka II LO tutaj

Wywiad w Radiu Gdańsk

13 lutego 2019 r. na zaproszenie redaktora Andrzeja Urbańskiego wziąłem udział w audycji poświęconej organizowanej w Warszawie konferencji bliskowschodniej. O ile sama idea konferencji jest słuszna o tyle nie zaproszenie do jej udziału Iranu, głównego aktora w regionie Bliskiego Wschodu jest błędem. Polska została wciągnięta w spór amerykańsko-irański nie zyskując wiele w zamian. Cały wywiad można posłuchać na stronie Rada Gdańsk

Konferencja w Katarze

W dniach 9-10 grudnia 2018 r. wziąłem udział w konferencji międzynarodowej w Doha poświęconej kryzysowi w Zatoce Perskiej. Wspólnie z prof. Adrianną Łukaszewicz przedstawiliśmy analizę problemu zarządzania kryzysowego w czasach globalnej sieci, czyli działania podjęte przez Katar w reakcji na sankcje saudyjsko-emirackie. Nasze wystąpienie zostało zauważone przez lokalne media o czym można przeczytać na stronie The Peninsula
 
 

company