Konferencje i sympozja naukowe

Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora (2007-2012)

 • Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt.: „Walka z terroryzmem w Polsce i na świecie w dobie ewaluacji potencjalnych zagrożeń”, referat: Rola propagandy w terroryzmie-aspekt medialny, Toruń 2005;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.” „Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku”, referat: Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych, Szczecin 2005;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Przygotowanie do współdziałania europejskich służb antyterrorystycznych”, Bydgoszcz 2005 (słuchacz);
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Dzień Arabski. Współczesne problemy świata islamu”, Gdańsk 2005 (słuchacz);
 • Debata Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych pt.: „Zwalczanie terroryzmu w kontekście zamachów w Londynie”, Wrocław 2005 (słuchacz);
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Wspólny obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji”, referat: Polityka antyterrorystyczna UE w latach 2005-2006 (wybrane aspekty), Chełm 2006;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Czy zmierzch terroryzmu?” referat: Liberalizacja metodologii Hamasu-partia społeczna czy organizacja terrorystyczna. Następstwa zwycięskich wyborów parlamentarnych, Oświęcim 2006;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Liban – hagana czy hadzuum”, referat: Partii Boga libańska percepcja, Kraków 2007;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku”, referat: Hizb ut-Tharir – between violence and politics, Gdynia 2007;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Palestyna. Polityka-Kultura-Społeczeństwo”, referat: Hamas i Fatah na palestyńskiej scenie politycznej po 2006 roku, Łódź 2007;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Middle East in the Contemporary World”, referat: Wahhabism in modern Saudi Arabia, Pilzno 2008;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Terroryzm, ekstremizm, fundamentalizm”, referat: Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu muzułmańskiego, Katowice 2008;
 • VIII Ogólnopolska konferencja Arabistyczna, referat: Demokracja w wizji fundamentalistów muzułmańskich, Warszawa 2009;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa”, referat: Shia-wahhabi confrontation on the Middle East in XXI century, Kraków 2009;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Arab Peninsula in international relations”, referat: The role of wahhabism in saudi-american relations in XXI century, Łódź 2009;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Akademickie Forum Bezpieczeństwa”, referat: Islamizm w formie politycznego ekstremizmu i islamskiego terroryzmu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec, Toruń 2010;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „System niepolarny w strukturze współczesnego świata”, referat: Konfrontacja między cywilizacjami Islamu i Zachodu. Casus fundamentalizmu, Częstochowa 2010;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych”, referat: Bracia Muzułmanie w porewolucyjnym Egipcie, Wrocław 2011;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA”, referat: Irak jako państwo upadłe. Czy zagrożenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu?, Łódź 2011;

Okres po uzyskaniu stopnia doktora (2012-2020)

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Dni Afryki w Olsztynie”, referat: Społeczeństwo obywatelskie w Egipcie po upadku reżimu Hosniego Mubaraka, Olsztyn 2012;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Pokój w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Zagadnienia teorii i praktyki”, referat: Czy wojna z terroryzmem wojną o pokój?, Pieniężno 2012;
 • II Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: „Poziomy analizy w stosunkach międzynarodowych”, referat: Terroryzm przez pryzmat poziomów analizy, Lublin 2012;
 • Seminarium naukowe pt.: „Historia i współczesność stosunków polsko-irańskich” z udziałem II Radcy Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Mohammeda Farshida Zamana Poura, referat: Stosunki polsko-irańskie w XXI wieku, Gdańsk 2012;
 • Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych o. w Łodzi pt.: „Problemy i wyzwania współczesnych stosunków międzynarodowych”, referat: Geopolityka Zatoki Perskiej, Łódź 2013;
 • Międzynarodowe warsztaty pod auspicjami NATO pt.: „The Preservance of terrorism: focus on terrorist leaders”, dyskutant Joasa Wagemakera nt. Religious authority as a source of leadership in jordanian salafi networks, Belgrad 2013;
 • 8 Paneuropejska konferencja stosunków międzynarodowych pt.: „One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises”, referat: Regional integration and crises on the Persian Gulf Sub-region. Casus of Gulf Cooperation Council, Warszawa 2013;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Oblicza regionalizmu. Tożsamość-idee-praktyka”, referat: Zatoka Perska – regionalizm in statu nascendi, Olsztyn 2013;
 • IV Ogólnopolskie europeistyczne warsztaty metodologiczne dla doktorantów i habilitantów, referat: Subregion Zatoki Perskiej w stosunkach międzynarodowych, Gdańsk 2013;
 • IV Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA”, referat: Iran-RWAPZ – między współpracą a rywalizacją, Łódź 2014;
 • IV Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, referat: Chalidżi czyli subregionalna tożsamość zatokowa, Wrocław 2014;
 • Seminarium naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt.: „Paryż…i co dalej? Bezpieczeństwo europejskie a eskalacja zagrożeń terrorystycznych”, referat: Czy sprawdza się Huntingtonowska wizja świata? Casus zamachu terrorystycznego na Charlie Hebdo w Paryżu, Lublin 2015;
 • Organizacja i udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Arab World in the International Relations”, referat: Common or particular policies of GCC member states toward Yemen’s crisis, Gdańsk 2015″;
 • Koordynacja naukowa i udział w V Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: „Liberalizm i neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych”, referat: Integracja w Zatoce Perskiej przez pryzmat liberalizmu i neoliberalizmu, Gdańsk 2015;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Political islam and socio-political transformations in the MENA region after the Arab Spring”, referat: Muslim Brotherhood and Crisis in the GCC: roots, issues and implications, Kraków 2015;
 • Organizacja i udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Arab and Muslim World in the International Relations”, referat: Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security, Gdańsk 2016;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Security, insecurity and prospects for peace in the Middle East and North Africa”, referat: Defense cooperation and military policy in the GCC, Notthingham 2016;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Shifting alliances in the Middle East: implications for Israel’s national security”, referat: GCC-Israel relations: shared interests or longtime foes?, Warszawa 2016;
 • Międzynarodowe seminarium naukowe pt.: „Central Europe in the Globalized World”, referat: An Assessment of European Union’s Eastern Partnership, New Delhi 2016;
 • Międzynarodowe seminarium naukowe: „The Middle-East Developments from the Viewpoints of Iran and Europe”, referat: European viewpoint of Iran, Teheran 2016;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „The Middle East and North Africa in the Emerging Global Cold War”, referat: Understanding the contemporary USA-GCC relations, Notthingham 2017;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa British Society for Middle Eastern Studies : „Movement and migration in the Middle East: People and ideas in flux, referat: Kafala system – the threat for the social stability, Edynburg 2017;
 • 33 Międzynarodowa konferencja naukowa „Deutscher Orientalistentag. Asien, Afrika und Europa”, referat: Achievements and failures of economic cooperation within the Gulf Cooperation Council, Jena 2017;
 • VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, referat: The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf – a study of Arab regionalism and integration, Kraków 2017;
 • XV Ogólnopolskie Dni Arabskie pt.: „Świat arabsko-muzułmański. Między konfliktem a współistnieniem”, referat: Znaczenie i skutki kryzysu dyplomatycznego w Zatoce Perskiej dla Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki, Łódź 2018;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego”, referat: Współpraca gospodarcza arabskich państw naftowych Zatoki Perskiej, Warszawa 2018;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Beyond Europe: reconnecting Euroasia”, referat:  Media diplomacy- the role of PR (including black PR- fake news) and social media  in the Gulf crisis, Poznań 2018;
 • III Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Gulf crisis: origin, repercussions and future”, referat: Crisis management in the era of global network in Qatari crisis, Doha 2018;
 • IX Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa”, referat: „Authoritarian regionalism. Casus of the Arab world”, Gdynia 2019;
 • V Międzynarodowe sympozjum naukowe pt.: „Politics and society in the Islamic world”, referat: US-Israel, Iran and Arab Gulf states-friend or foes?, Krakow 2019.

company