Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • Subregion Zatoki Perskiej w stosunkach międzynarodowych (program zajęć)
  • Bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu/ Security on the Middle East
  • Współczesne zagadnienia terroryzmu/ International terrorism
  • Podstawowe wiadomości o islamie
  • Przestepczość zosrganizowana i terroryzm
  • Zasady savoir-vivre w dyplomacji
  • Historia stosunków międzynarodowych

company