O mnie

Wojciech Jerzy Grabowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalizacja: stosunki międzynarodowe. Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Gdańskim.
Jest autorem monografii „Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r.  oraz redaktorem trzech publikacji pokonferencyjnych poświęconych terroryzmowi, światowi arabskiemu i Islamu.
Dr Wojciech Grabowski jest autorem ponad 30 artykułów naukowych dotyczących stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie. Publikował w takich czasopismach jak Middle East Journal, czy Journal of Arabian Studies oraz prestiżowych wydawnictwach, takich jak SAGE, Cambridge Scholars czy Peter Lang. W Polsce jego artykuły można znaleźć w czasopismach „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, „Rocznik Nauk Społecznych”, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” czy „Przegląd Strategiczny”.
Dr Wojciech Grabowski przebywał z wizytami studyjnymi na Uniwersytecie Katarskim w Doha (2014), w Fundacji Króla Fajsala w Rijadzie (2015), na Uniwersytecie Alameh Tabataba’i w Teheranie (2016) i Uniwersytecie Jawaharlal Nehru w Nowym Delhi (2016). W lutym 2018 r. dr Grabowski odbył wyjazd dydaktyczny w ramach programu ERASMUS Teaching Mobility Staff na Narodowym Uniwersytecie Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie (Rumunia), gdzie przeprowadził serie wykładów dla studentów.
Dr Wojciech Grabowski był kierownikiem projektu Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Europejskiego Centrum Solidarności pt.: „Arabski Impuls” w 2013 r. oraz kierownikiem projektu dla wybitnych młodych naukowców w latach 2012-2018. Był także wykonawcą grantu MZS RP „Studia nad współczesną Polską i Europą” (Indie), projektu NATO „Nauka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa” (Serbia),  projektu UE przyznanego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2011) oraz grantu Fundacji Prawo Europejskie, w ramach którego przygotował skrypt dla nauczycieli liceów i gimnazjów na temat zagrożenia praw człowieka w kontekście walki z terroryzmem.
Dr Wojciech Grabowski jest sekretarzem i skarbnikiem gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, jest członkiem Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa oraz przedstawicielem adiunktów na Radzie Wydziału Nauk Społecznych UG (2016-2020).
Dr Wojciech Grabowski jest laureatem nagrody dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG za osiągnięcia naukowe (2009).

company