Projekty

  • Wykonawca w projekcie MSZ RP zdobytym przez Polskie Towarzystwo Stosunków  Międzynarodowych pt. „Poland’s model of transformation: Implications for New Foreign  Policy of Poland”; konferencja i wykłady na Jawaharlal Nehru University w New Delhi,  Warszawa 2016
  • Kierownik grantu dla młodych wybitnych naukowców z MNiSW w latach 2010-2017
  • Kierownik projektu Nadbałtyckiego Centrum Kultury “Arabski Impuls” , organizacja  konferencji, wystaw, koncertów, publikacja pokonferencyjna, Gdańsk 2013
  • Wykonawca grantu NATO zdobytego przez Polski Instytut Studiów Międzynarodowych i  udział w warsztatach pt. „The preservance of terrorism: focus on leaders” w Belgradzie,  Warszawa 2013
  • Wykonawca projektu UE zdobytego przez Akademię Marynarki Wojennej pt. „Stereotypy  Islamu. Polacy w Afganistanie”, Gdynia 2009-2011
  • Wykonawca grantu UE zdobytego przez Fundację Prawo Europejskie na temat terroryzmu i  praw człowieka, przygotowanie skryptu dla nauczycieli, Warszawa 2008

company