Publikacje

Indeks cytowań

Monografie

1. W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2013
2. W. Grabowski, Współpraca regionalna państw autorytarnych: studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu, Gdańsk 2020 (w przygotowaniu)
 

Publikacje zbiorowe

1. R. Ożarowski, W. Grabowski, Political dilemmas of the Arab and Muslim World, Warszawa 2017
2. R. Ożarowski, W. Grabowski, Arab and Muslim World in International Relations,  Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016
3. W. Grabowski, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Terroryzm na przełomie XX i XXI  wieku, Gdańsk 2009

Artykuły

1. W. Grabowski, Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych [w:] red. K.  Kowalczyk, W. Wróblewski, Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń 2006, s. 115-123.
2. W. Grabowski, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w latach 2005-2006  (wybrane aspekty) [w:] red. E. Olszewski „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, nr. 1,  Toruń 2007, s. 57-68.
3. W. Grabowski, Bractwo Muzułmańskie na egipskiej scenie politycznej, [w:] red. M.  Malinowski, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr. 1-2, Gdańsk 2007, s. 103-113.
4. W. Grabowski, A. Krawczyk, Ochrona przed terroryzmem a podstawowe prawa  obywatelskie, Warszawa 2008, skrypt na zlecenie Fundacji Prawo Europejskie z grantu  Unii Europejskiej.
5. W. Grabowski, Terroryzm czy polityka? Transformacja Hamasu po wyborach  parlamentarnych 2006 roku, [w:] red. R. Borkowski Czy zmierzch terroryzmu. Case  studies i wnioski dla Polski, Oświęcim 2008, s. 111-124.
6. W. Grabowski, Wahhabism in modern Saudi Arabia [w:] eds. M. Bouchal, D. Krizek, Z.  Schmergl, Middle East in the contemporary world 2008, Plzno 2008, s. 51-60.
7. W. Grabowski, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Between violence and terrorism, [in:] eds. W.  Grabowski, R. Ożarowski, Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk  2009, s. 369-377.
8. W. Grabowski, “Wielki szatan” w fundamentalistycznej wizji Iranu, [w:] red. R. Ożarowski,  P. Czachorowski, Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana  prof. Markowi. J. Malinowskiemu, Gdańsk 2009, s. 198-209.
9. W. Grabowski, Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, [w:] red. I. Kończak, M.  Woźniak, Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, Łódź 2009, s. 50-62.
10. W. Grabowski, Shia-wahhabi confrontation in the Middle East, [w:] ed. K.  Kościelniak,  Change and stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa,  Kraków 2010, s. 201-212.
11. W. Grabowski, Islam a decyzje polityczne i militarne, [w:] red. J. Kojkoł, M. Malinowski,  Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, Warszawa 2011, s. 27-42.
12. W. Grabowski, Społeczeństwo obywatelskie w Egipcie in statu nascendi. Casus  organizacji pozarządowych, Olsztyńskie studia afrykanistyczne, Olsztyn 2012, s. 75-90.
13. W. Grabowski, Targeting terrorist leaders: limits and opportunities, The Polish Quarterly of  International Affairs, vol. 1, 2013, s. 28-33.
14. W. Grabowski, Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu  muzułmańskiego, Polityka Bezpieczeństwa, nr. 1, Warszawa 2013, s. 35-46.
15. W. Grabowski, Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy, [w:] Poziomy analizy  stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 359-372.
16. W. Grabowski, Irak jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] red. T. Dmochowski,  Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol. 11, nr. 1-2, 2013, s. 71-80.
17. W. Grabowski, Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej, [w:] red. S.  Wojciechowski, Przegląd Strategiczny, nr 7, 2014, s. 237-248.
18. W. Grabowski, Regionalizm w teorii realizmu. Casus Zatoki Perskiej, [w:] E. Haliżak, J.  Czaputowicz /red./ Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzyanrodowych. Założenia i  zastosowania badawcze, Warszawa 2014, s. 265-279.
19. W. Grabowski, “Wojna z terroryzmem” wojną o pokój, [w:] W.Lizak, A.Solarz /red./ Z  problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2014, s.66-78.
20. W. Grabowski, Stosunki Iranu z państwami arabskimi Zatoki Perskiej, [w:] J. Zdanowski  /red./ Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków 2014, s. 165-182.
21. W. Grabowski, Zatoka Perska – regionalizm in statu nascendi, [w:] J. Poniedziałek /red./  Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, s. 59-72.
22. W. Grabowski, Tożsamość Zatoki Perskiej, [w:] E.Stadmuller, Ł.Fijałkowski /red./ Normy,  wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015,  s.427-442.
23. W. Grabowski, The role of the Gulf Cooperation Council (GCC) in the (de)stabilization of  Yemen, [in:] W. Grabowski, R. Ożarowski, Arab and Muslim world in International  Relations, Warsaw 2016, p. 127-142.
24. W. Grabowski, Państwo Islamskie – aktor państwowy czy niepaństwowy?, Rocznik Nauk  Społecznych, nr. 2 (8), 2016, s. 69-86.
25. W. Grabowski, Liberalne ujęcie współpracy i integracji w Zatoce Perskiej, [w:] E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm i  neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 229-243.
26. W. Grabowski, The Muslim Brotherhood and the crisis in the GCC: roots, issues and  implications, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2(52), 2016, s. 355-365.
27. W. Grabowski, Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security,  International  Studies, vol. 54, no. 1-4, 2017, s. 1-11.
28. W. Grabowski, Military Cooperation in the Gulf Cooperation Council, [w:] Imad El-Anis,  Natasha Underhill, Sahra Joharchi (eds.), Security and insecurity in the Middle East,  Cambridge 2018, s. 77-92.
29. W. Grabowski, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: A Study of Arab Regionalism and Integration, [w:] M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019, s. 205-218.
30. W. Grabowski, A. Łukaszeszewicz, Modusz Operandi of Qatar resistance policy against “Anti-Terror Quartet”: why sanctions have failed?”, Politeja, vol. 17, no 1 (64), 2020, s. 313-336.
31. W. Grabowski, A. Łukaszewicz, Crisis management in the era of global network. The case  of Qatari responsive policy on the Quartet sanctions, [in:] Journal of Arabian Studies, w  druku

Recenzje

1. W. Grabowski, Sz. Wudarski, T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa  2005, http://www.terroryzm.com/tomasz-bialek-%E2%80%9Eterroryzm-%E2%80%93-manipulacja-strachem%E2%80%9D-recenzja/
2. W. Grabowski, A. Krawczyka Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze  Izraela w drugiej połowie XX wieku, [w:] Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol 7, nr. 1-2,  Gdańsk 2009, s. 248-250.
3. M. Bartoszewicz, Radicalization by stealth: Kosovo Case Study, [in:] “The Polish Quarterly  of International Affairs “, Autumn 2013, Vol. 22 Issue 4, s. 95.

Monografie

1. W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2013
 

Publikacje zbiorowe

1. R. Ożarowski, W. Grabowski, Political dilemmas of the Arab and Muslim World, Warszawa 2017
2. R. Ożarowski, W. Grabowski, Arab and Muslim World in International Relations,  Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016
3. W. Grabowski, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Terroryzm na przełomie XX i XXI  wieku, Gdańsk 2009

Artykuły

1. W. Grabowski, Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych [w:] red. K.  Kowalczyk, W. Wróblewski, Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń 2006, s. 115-123.
2. W. Grabowski, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w latach 2005-2006  (wybrane aspekty) [w:] red. E. Olszewski „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, nr. 1,  Toruń 2007, s. 57-68.
3. W. Grabowski, Bractwo Muzułmańskie na egipskiej scenie politycznej, [w:] red. M.  Malinowski, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr. 1-2, Gdańsk 2007, s. 103-113.
4. W. Grabowski, A. Krawczyk, Ochrona przed terroryzmem a podstawowe prawa  obywatelskie, Warszawa 2008, skrypt na zlecenie Fundacji Prawo Europejskie z grantu  Unii Europejskiej.
5. W. Grabowski, Terroryzm czy polityka? Transformacja Hamasu po wyborach  parlamentarnych 2006 roku, [w:] red. R. Borkowski Czy zmierzch terroryzmu. Case  studies i wnioski dla Polski, Oświęcim 2008, s. 111-124.
6. W. Grabowski, Wahhabism in modern Saudi Arabia [w:] eds. M. Bouchal, D. Krizek, Z.  Schmergl, Middle East in the contemporary world 2008, Plzno 2008, s. 51-60.
7. W. Grabowski, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Between violence and terrorism, [in:] eds. W.  Grabowski, R. Ożarowski, Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk  2009, s. 369-377.
8. W. Grabowski, “Wielki szatan” w fundamentalistycznej wizji Iranu, [w:] red. R. Ożarowski,  P. Czachorowski, Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana  prof. Markowi. J. Malinowskiemu, Gdańsk 2009, s. 198-209.
9. W. Grabowski, Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, [w:] red. I. Kończak, M.  Woźniak, Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, Łódź 2009, s. 50-62.
10. W. Grabowski, Shia-wahhabi confrontation in the Middle East, [w:] ed. K.  Kościelniak,  Change and stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa,  Kraków 2010, s. 201-212.
11. W. Grabowski, Islam a decyzje polityczne i militarne, [w:] red. J. Kojkoł, M. Malinowski,  Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, Warszawa 2011, s. 27-42.
12. W. Grabowski, Społeczeństwo obywatelskie w Egipcie in statu nascendi. Casus  organizacji pozarządowych, Olsztyńskie studia afrykanistyczne, Olsztyn 2012, s. 75-90.
13. W. Grabowski, Targeting terrorist leaders: limits and opportunities, The Polish Quarterly of  International Affairs, vol. 1, 2013, s. 28-33.
14. W. Grabowski, Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu  muzułmańskiego, Polityka Bezpieczeństwa, nr. 1, Warszawa 2013, s. 35-46.
15. W. Grabowski, Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy, [w:] Poziomy analizy  stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 359-372.
16. W. Grabowski, Irak jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] red. T. Dmochowski,  Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol. 11, nr. 1-2, 2013, s. 71-80.
17. W. Grabowski, Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej, [w:] red. S.  Wojciechowski, Przegląd Strategiczny, nr 7, 2014, s. 237-248.
18. W. Grabowski, Regionalizm w teorii realizmu. Casus Zatoki Perskiej, [w:] E. Haliżak, J.  Czaputowicz /red./ Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzyanrodowych. Założenia i  zastosowania badawcze, Warszawa 2014, s. 265-279.
19. W. Grabowski, “Wojna z terroryzmem” wojną o pokój, [w:] W.Lizak, A.Solarz /red./ Z  problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2014, s.66-78.
20. W. Grabowski, Stosunki Iranu z państwami arabskimi Zatoki Perskiej, [w:] J. Zdanowski  /red./ Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków 2014, s. 165-182.
21. W. Grabowski, Zatoka Perska – regionalizm in statu nascendi, [w:] J. Poniedziałek /red./  Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, s. 59-72.
22. W. Grabowski, Tożsamość Zatoki Perskiej, [w:] E.Stadmuller, Ł.Fijałkowski /red./ Normy,  wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015,  s.427-442.
23. W. Grabowski, The role of the Gulf Cooperation Council (GCC) in the (de)stabilization of  Yemen, [in:] W. Grabowski, R. Ożarowski, Arab and Muslim world in International  Relations, Warsaw 2016, p. 127-142.
24. W. Grabowski, Państwo Islamskie – aktor państwowy czy niepaństwowy?, Rocznik Nauk  Społecznych, nr. 2 (8), 2016, s. 69-86.
25. W. Grabowski, Liberalne ujęcie współpracy i integracji w Zatoce Perskiej, [w:] Liberalizm i  neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 229-243.
26. W. Grabowski, The Muslim Brotherhood and the crisis in the GCC: roots, issues and  implications, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2(52), 2016, s. 355-365.
27. W. Grabowski, Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security,  International  Studies, New Delhi 2017
28. W. Grabowski, Military Cooperation in the Gulf Cooperation Council, [w:] Imad El-Anis,  Natasha Underhill, Sahra Joharchi (eds.), Security and insecurity in the Middle East,  Cambridge 2018, s. 77-92.
29. W. Grabowski, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: A Study of Arab Regionalism and Integration, [w:] M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019, s. 205-218.
30. Łukaszewicz, Adrianna, and Wojciech Grabowski. 2020. “Modus Operandi of Qatar Resistance Policy Against ‘Anti-Terror Quartet’: Why Sanctions Have Failed?”. Politeja 17 (1(64), 313-36. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.16.
31. W. Grabowski, A. Łukaszewicz, Crisis management in the era of global network. The case  of Qatari responsive policy on the Quartet sanctions, [in:] Journal of Arabian Studies, w  druku

Recenzje

1. W. Grabowski, Sz. Wudarski, T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa  2005, http://www.terroryzm.com/tomasz-bialek-%E2%80%9Eterroryzm-%E2%80%93-manipulacja-strachem%E2%80%9D-recenzja/
2. W. Grabowski, A. Krawczyka Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze  Izraela w drugiej połowie XX wieku, [w:] Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol 7, nr. 1-2,  Gdańsk 2009, s. 248-250.
3. M. Bartoszewicz, Radicalization by stealth: Kosovo Case Study, [in:] “The Polish Quarterly  of International Affairs “, Autumn 2013, Vol. 22 Issue 4, s. 95.
 

Monografie

1. W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2013
 

Publikacje zbiorowe

1. R. Ożarowski, W. Grabowski, Political dilemmas of the Arab and Muslim World, Warszawa 2017
2. R. Ożarowski, W. Grabowski, Arab and Muslim World in International Relations,  Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016
3. W. Grabowski, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Terroryzm na przełomie XX i XXI  wieku, Gdańsk 2009

Artykuły

1. W. Grabowski, Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych [w:] red. K.  Kowalczyk, W. Wróblewski, Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń 2006, s. 115-123.
2. W. Grabowski, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w latach 2005-2006  (wybrane aspekty) [w:] red. E. Olszewski „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, nr. 1,  Toruń 2007, s. 57-68.
3. W. Grabowski, Bractwo Muzułmańskie na egipskiej scenie politycznej, [w:] red. M.  Malinowski, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr. 1-2, Gdańsk 2007, s. 103-113.
4. W. Grabowski, A. Krawczyk, Ochrona przed terroryzmem a podstawowe prawa  obywatelskie, Warszawa 2008, skrypt na zlecenie Fundacji Prawo Europejskie z grantu  Unii Europejskiej.
5. W. Grabowski, Terroryzm czy polityka? Transformacja Hamasu po wyborach  parlamentarnych 2006 roku, [w:] red. R. Borkowski Czy zmierzch terroryzmu. Case  studies i wnioski dla Polski, Oświęcim 2008, s. 111-124.
6. W. Grabowski, Wahhabism in modern Saudi Arabia [w:] eds. M. Bouchal, D. Krizek, Z.  Schmergl, Middle East in the contemporary world 2008, Plzno 2008, s. 51-60.
7. W. Grabowski, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Between violence and terrorism, [in:] eds. W.  Grabowski, R. Ożarowski, Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk  2009, s. 369-377.
8. W. Grabowski, “Wielki szatan” w fundamentalistycznej wizji Iranu, [w:] red. R. Ożarowski,  P. Czachorowski, Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana  prof. Markowi. J. Malinowskiemu, Gdańsk 2009, s. 198-209.
9. W. Grabowski, Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, [w:] red. I. Kończak, M.  Woźniak, Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, Łódź 2009, s. 50-62.
10. W. Grabowski, Shia-wahhabi confrontation in the Middle East, [w:] ed. K.  Kościelniak,  Change and stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa,  Kraków 2010, s. 201-212.
11. W. Grabowski, Islam a decyzje polityczne i militarne, [w:] red. J. Kojkoł, M. Malinowski,  Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, Warszawa 2011, s. 27-42.
12. W. Grabowski, Społeczeństwo obywatelskie w Egipcie in statu nascendi. Casus  organizacji pozarządowych, Olsztyńskie studia afrykanistyczne, Olsztyn 2012, s. 75-90.
13. W. Grabowski, Targeting terrorist leaders: limits and opportunities, The Polish Quarterly of  International Affairs, vol. 1, 2013, s. 28-33.
14. W. Grabowski, Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu  muzułmańskiego, Polityka Bezpieczeństwa, nr. 1, Warszawa 2013, s. 35-46.
15. W. Grabowski, Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy, [w:] Poziomy analizy  stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 359-372.
16. W. Grabowski, Irak jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] red. T. Dmochowski,  Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol. 11, nr. 1-2, 2013, s. 71-80.
17. W. Grabowski, Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej, [w:] red. S.  Wojciechowski, Przegląd Strategiczny, nr 7, 2014, s. 237-248.
18. W. Grabowski, Regionalizm w teorii realizmu. Casus Zatoki Perskiej, [w:] E. Haliżak, J.  Czaputowicz /red./ Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzyanrodowych. Założenia i  zastosowania badawcze, Warszawa 2014, s. 265-279.
19. W. Grabowski, “Wojna z terroryzmem” wojną o pokój, [w:] W.Lizak, A.Solarz /red./ Z  problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2014, s.66-78.
20. W. Grabowski, Stosunki Iranu z państwami arabskimi Zatoki Perskiej, [w:] J. Zdanowski  /red./ Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków 2014, s. 165-182.
21. W. Grabowski, Zatoka Perska – regionalizm in statu nascendi, [w:] J. Poniedziałek /red./  Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, s. 59-72.
22. W. Grabowski, Tożsamość Zatoki Perskiej, [w:] E.Stadmuller, Ł.Fijałkowski /red./ Normy,  wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015,  s.427-442.
23. W. Grabowski, The role of the Gulf Cooperation Council (GCC) in the (de)stabilization of  Yemen, [in:] W. Grabowski, R. Ożarowski, Arab and Muslim world in International  Relations, Warsaw 2016, p. 127-142.
24. W. Grabowski, Państwo Islamskie – aktor państwowy czy niepaństwowy?, Rocznik Nauk  Społecznych, nr. 2 (8), 2016, s. 69-86.
25. W. Grabowski, Liberalne ujęcie współpracy i integracji w Zatoce Perskiej, [w:] Liberalizm i  neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 229-243.
26. W. Grabowski, The Muslim Brotherhood and the crisis in the GCC: roots, issues and  implications, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2(52), 2016, s. 355-365.
27. W. Grabowski, Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security,  International  Studies, New Delhi 2017
28. W. Grabowski, Military Cooperation in the Gulf Cooperation Council, [w:] Imad El-Anis,  Natasha Underhill, Sahra Joharchi (eds.), Security and insecurity in the Middle East,  Cambridge 2018, s. 77-92.
29. W. Grabowski, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: A Study of Arab Regionalism and Integration, [w:] M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019, s. 205-218.
30. WŁukaszewicz, Adrianna, and Wojciech Grabowski. 2020. “Modus Operandi of Qatar Resistance Policy Against ‘Anti-Terror Quartet’: Why Sanctions Have Failed?”. Politeja 17 (1(64), 313-36. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.16.
 
31. W. Grabowski, A. Łukaszewicz, Crisis management in the era of global network. The case  of Qatari responsive policy on the Quartet sanctions, [in:] Journal of Arabian Studies, w  druku

Recenzje

1. W. Grabowski, Sz. Wudarski, T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa  2005, http://www.terroryzm.com/tomasz-bialek-%E2%80%9Eterroryzm-%E2%80%93-manipulacja-strachem%E2%80%9D-recenzja/
2. W. Grabowski, A. Krawczyka Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze  Izraela w drugiej połowie XX wieku, [w:] Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol 7, nr. 1-2,  Gdańsk 2009, s. 248-250.
3. M. Bartoszewicz, Radicalization by stealth: Kosovo Case Study, [in:] “The Polish Quarterly  of International Affairs “, Autumn 2013, Vol. 22 Issue 4, s. 95.
 

Monografie

1. W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2013
 

Publikacje zbiorowe

1. R. Ożarowski, W. Grabowski, Political dilemmas of the Arab and Muslim World, Warszawa 2017
2. R. Ożarowski, W. Grabowski, Arab and Muslim World in International Relations,  Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016
3. W. Grabowski, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Terroryzm na przełomie XX i XXI  wieku, Gdańsk 2009

Artykuły

1. W. Grabowski, Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych [w:] red. K.  Kowalczyk, W. Wróblewski, Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń 2006, s. 115-123.
2. W. Grabowski, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w latach 2005-2006  (wybrane aspekty) [w:] red. E. Olszewski „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, nr. 1,  Toruń 2007, s. 57-68.
3. W. Grabowski, Bractwo Muzułmańskie na egipskiej scenie politycznej, [w:] red. M.  Malinowski, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr. 1-2, Gdańsk 2007, s. 103-113.
4. W. Grabowski, A. Krawczyk, Ochrona przed terroryzmem a podstawowe prawa  obywatelskie, Warszawa 2008, skrypt na zlecenie Fundacji Prawo Europejskie z grantu  Unii Europejskiej.
5. W. Grabowski, Terroryzm czy polityka? Transformacja Hamasu po wyborach  parlamentarnych 2006 roku, [w:] red. R. Borkowski Czy zmierzch terroryzmu. Case  studies i wnioski dla Polski, Oświęcim 2008, s. 111-124.
6. W. Grabowski, Wahhabism in modern Saudi Arabia [w:] eds. M. Bouchal, D. Krizek, Z.  Schmergl, Middle East in the contemporary world 2008, Plzno 2008, s. 51-60.
7. W. Grabowski, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Between violence and terrorism, [in:] eds. W.  Grabowski, R. Ożarowski, Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk  2009, s. 369-377.
8. W. Grabowski, “Wielki szatan” w fundamentalistycznej wizji Iranu, [w:] red. R. Ożarowski,  P. Czachorowski, Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana  prof. Markowi. J. Malinowskiemu, Gdańsk 2009, s. 198-209.
9. W. Grabowski, Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, [w:] red. I. Kończak, M.  Woźniak, Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, Łódź 2009, s. 50-62.
10. W. Grabowski, Shia-wahhabi confrontation in the Middle East, [w:] ed. K.  Kościelniak,  Change and stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa,  Kraków 2010, s. 201-212.
11. W. Grabowski, Islam a decyzje polityczne i militarne, [w:] red. J. Kojkoł, M. Malinowski,  Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, Warszawa 2011, s. 27-42.
12. W. Grabowski, Społeczeństwo obywatelskie w Egipcie in statu nascendi. Casus  organizacji pozarządowych, Olsztyńskie studia afrykanistyczne, Olsztyn 2012, s. 75-90.
13. W. Grabowski, Targeting terrorist leaders: limits and opportunities, The Polish Quarterly of  International Affairs, vol. 1, 2013, s. 28-33.
14. W. Grabowski, Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu  muzułmańskiego, Polityka Bezpieczeństwa, nr. 1, Warszawa 2013, s. 35-46.
15. W. Grabowski, Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy, [w:] Poziomy analizy  stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 359-372.
16. W. Grabowski, Irak jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] red. T. Dmochowski,  Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol. 11, nr. 1-2, 2013, s. 71-80.
17. W. Grabowski, Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej, [w:] red. S.  Wojciechowski, Przegląd Strategiczny, nr 7, 2014, s. 237-248.
18. W. Grabowski, Regionalizm w teorii realizmu. Casus Zatoki Perskiej, [w:] E. Haliżak, J.  Czaputowicz /red./ Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzyanrodowych. Założenia i  zastosowania badawcze, Warszawa 2014, s. 265-279.
19. W. Grabowski, “Wojna z terroryzmem” wojną o pokój, [w:] W.Lizak, A.Solarz /red./ Z  problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2014, s.66-78.
20. W. Grabowski, Stosunki Iranu z państwami arabskimi Zatoki Perskiej, [w:] J. Zdanowski  /red./ Krakowskie Studia Międzynarodowe, Kraków 2014, s. 165-182.
21. W. Grabowski, Zatoka Perska – regionalizm in statu nascendi, [w:] J. Poniedziałek /red./  Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, s. 59-72.
22. W. Grabowski, Tożsamość Zatoki Perskiej, [w:] E.Stadmuller, Ł.Fijałkowski /red./ Normy,  wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015,  s.427-442.
23. W. Grabowski, The role of the Gulf Cooperation Council (GCC) in the (de)stabilization of  Yemen, [in:] W. Grabowski, R. Ożarowski, Arab and Muslim world in International  Relations, Warsaw 2016, p. 127-142.
24. W. Grabowski, Państwo Islamskie – aktor państwowy czy niepaństwowy?, Rocznik Nauk  Społecznych, nr. 2 (8), 2016, s. 69-86.
25. W. Grabowski, Liberalne ujęcie współpracy i integracji w Zatoce Perskiej, [w:] Liberalizm i  neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 229-243.
26. W. Grabowski, The Muslim Brotherhood and the crisis in the GCC: roots, issues and  implications, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2(52), 2016, s. 355-365.
27. W. Grabowski, Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security,  International  Studies, New Delhi 2017
28. W. Grabowski, Military Cooperation in the Gulf Cooperation Council, [w:] Imad El-Anis,  Natasha Underhill, Sahra Joharchi (eds.), Security and insecurity in the Middle East,  Cambridge 2018, s. 77-92.
29. W. Grabowski, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: A Study of Arab Regionalism and Integration, [w:] M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019, s. 205-218.
30. W. Grabowski, A. Łukaszewicz, The struggle for sovereignty – Qatar’s policy to survive in  the face of economic and political sanctions, [in:] Middle East Journal, w druku
31. W. Grabowski, A. Łukaszewicz, Crisis management in the era of global network. The case  of Qatari responsive policy on the Quartet sanctions, [in:] Journal of Arabian Studies, w  druku

Recenzje

1. W. Grabowski, Sz. Wudarski, T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa  2005, http://www.terroryzm.com/tomasz-bialek-%E2%80%9Eterroryzm-%E2%80%93-manipulacja-strachem%E2%80%9D-recenzja/
2. W. Grabowski, A. Krawczyka Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze  Izraela w drugiej połowie XX wieku, [w:] Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol 7, nr. 1-2,  Gdańsk 2009, s. 248-250.
3. M. Bartoszewicz, Radicalization by stealth: Kosovo Case Study, [in:] “The Polish Quarterly  of International Affairs “, Autumn 2013, Vol. 22 Issue 4, s. 95.
 

.

 

company